Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego

Materiały budowlane
Podziel się

W każdym budynku użyteczności publicznej musi być zamontowane awaryjne oświetlenie. Jego zadaniem jest utrzymanie światła w przypadku awarii oświetlenia ogólnego, co mogłoby narazić zdrowie i życie osób przebywających w budynku. Awaryjne oświetlenie jest niezbędne choćby do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

Wymagania w zakresie oświetlenia awaryjnego

Montowane w budynkach użyteczności publicznej oświetlenie awaryjne musi spełniać określone wymaganie. Mowa tu m.in. o konieczności spełniania normy PN-EN 1838 oraz PN-EN 50 172. Istotne jest także, aby oprawy oświetlenia awaryjnego posiadały certyfikat CNBOP.

Dodatkowo awaryjne oświetlenie musi być poddawane okresowym kontrolom. Dzięki temu możliwe jest szybkie usunięcie ewentualnych usterek w systemie oświetlenia awaryjnego.

Miejsca montażu oświetlenia awaryjnego

Jak wspomniano, Oświetlenie awaryjne musi być zamontowane w każdym budynku użyteczności publicznej. Mowa tu o budynkach, w których przebywać może ponad 200 osób. Dodatkowo awaryjne oświetlenie zamontowane musi być w halach widowiskowych i sportowych, kinach, teatrach czy muzeach.

W każdym z tych budynków musi być obowiązkowo zainstalowane także oświetlenie ewakuacyjne. Jest ono konieczne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi przebywających w budynku, w którym np. doszło do wybuchu pożaru.

Zasady zasilania oświetlenia awaryjnego w budynkach

Oświetlenie awaryjne musi być zasilane w odpowiedni sposób. Przede wszystkim musi być ono zasilane z niezależnego źródła. Nie może być to, to samo źródło zasilania, które zasila oświetlenie ogólne. Ważne jest także aby oprawy oświetlenia awaryjnego posiadały własny układ testujący lub aby do takiego układu były podłączone.

Instalacja oświetlenia awaryjnego musi być także wyposażona w zasilacz awaryjny. Wszystko po to, aby w przypadku awarii oświetlenia ogólnego, to awaryjne zawsze zadziałało bez żadnego zarzutu. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynku. Dotyczy to także osób prowadzących akcję ratunkową i ewakuacyjną.